یخچال های طبیعی یا یخ رود به فارسی تاجیکی پیر یخ تودهای یخ است که براثر نیروی گرانش ازنواحی بلندکوهستانی یادرنواحی قطبی که دارای هوای بسیارسرد هستند به ارامی جریان پیدا میکند اگر مشتی برف به محکمی در دست فشرده شود برف به یخ تبدیل میشود این همان رویدادی است که پس ازبارش برف دردره ها کوهستانی رخمیدهد برف در کف دره براثرفشاربرف های بالایی فشرده وبه یخ تبدیل میشود جابه جای یخچال ها......بارش برفهای جدیدبرفهای زیرین فشرده محکم تر میشود مانندتوده ی خمیری حرکت میکندبه این ترتیب یخچالهای طبیعی به ارامی حدود3متر در سال حرکت میکندعصر یخ....بین600هزارتا10 هزارسال پیش زمین دوره های شدیدی از هوای سرد را طی کردکه عصر یخبندان نامیده شد در هریک از این دوره هایخچالهای طبیعی وسیعی بخش زیادی از امریکای شمالی واسیاواروپا تا نزدیکی لندن در نزدیکی لندنرا پوشاند.بسیاری از دریاچه ها دره ها وتپه های که امروز مبینیم با این صفحه های یخی پوشیده شدهاند.نخستین مردمانی که در امریکاساکن شده اند واز اسیا به الاسکای امروزی اماده اند از یک گذر گاه یخی به بلندی 1000 متر گذشته اند.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی 1393ساعت 21:57  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

منابع طبیعی

مقدمه

منابع طبيعي به عنان ثروت هر جامعه و امانتي براي آيندگان است، کساني که از اين ثروت و هديه الهي استافده مي­کننند موظفند از آن به­طور صحيح بهره­بردراي نموده، آباد و سرسبز به نسل بعد از خود تحويل نمايند، زيرا امروزه کارشناسان و متخصصين امر، منابع طبيعي را بستر حيات کليه موجودات زنده و سرسبزي و آباداني آن را نشانه پيشرفت علمي و فرهنگي جوامع و زمينه ساز توسعه پايدار مي­دانند.

و اما منابع طبيعي چيست؟

به­طور کلي منابع طبيعي به پديده­هايي گفته مي­شود که در کره زمين وجود داشته و انسان در ايجاد آن هيچ­گونه دخالتي نداشته است. اين منابع را به دو دسته تقسيم مي­نمايند.

1. منابع طبيعي تجديد ناشونده

منابع طبيعي تجديد ناشونده منابعي هستد که خداوند در دسترس انسانها قرار داده تا از آن استفاده کند، اين منابع هر قدر هم زياد باشند، اگر از آنها برداشت شود کاهش يافته و روزي به پايان خواهند رسيد و قابل تجديد هم نخواهند بود. مانند معادن نفت و گاز و ... که به علت اتمام­÷ذيري به منابع طبيعي تجديد ناشونده معروف شده­اند.

2. اين منابع طبيعي تجديد شونده

اين منابع نيز از نعمتهاي بزرگ الهي مي­باشند که در طبيعت وجود داشته و در صورت استفاده صحيح و بهره­برداري درست هيگاه به اتمام نخواهند رسيد مثل:

آب، هوا و گياهان سبز (جنگلها و مراتع(

از مهمترين منابع طبيعي تجديد شونده، گياهان موجود در جنگلها و مراتع است که اگر مورد بي­مهري اسنان قرار نگيرند و انسانها مينه تضعيف و يا نابودي آنها را فراهم نکننده هيچگاه به اتمام نمي­رسند. گياهان سبز جزء بزرگترين موجودات زنده کره زمين مي­باشند و با قدرت زادآوري و تکثيري که دارند اگر درست بهره­برداري شوند توسعه اقتصادي جامعه را به ارمغان خواهند آورد. گياهان سبز کم و بيش در تمام نقاط زمين پراکنده­اند و تراکم آنها به تناسب شرايط اقليمي (از قبيل دما، بارندگي و ...) نوع خاک و شرايط جغرافيايي متفاوت است.

درمناطقي که شرايط رشد براي اين گياهان مهيا بوده و به صورت درختان و درختچه­هاي متراکم خودنمايي نمايند اين مناطق را (جنگل) مي­نامند.

محلهايي که به شکل بوته­ها و علفهاي متوع يک ساله و چند ساله با گلهاي رنگارنگ جلوه­گري نمايند مرتع محسوب مي­شوند. مناطقي که در طول شبانه روز داراي نوسانات دمايي زياد، تبخير و تعرق بيشتر،بارندگ

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 13:40  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

منابع طبیعی

مقدمه

منابع طبيعي به عنان ثروت هر جامعه و امانتي براي آيندگان است، کساني که از اين ثروت و هديه الهي استافده مي­کننند موظفند از آن به­طور صحيح بهره­بردراي نموده، آباد و سرسبز به نسل بعد از خود تحويل نمايند، زيرا امروزه کارشناسان و متخصصين امر، منابع طبيعي را بستر حيات کليه موجودات زنده و سرسبزي و آباداني آن را نشانه پيشرفت علمي و فرهنگي جوامع و زمينه ساز توسعه پايدار مي­دانند.

و اما منابع طبيعي چيست؟

به­طور کلي منابع طبيعي به پديده­هايي گفته مي­شود که در کره زمين وجود داشته و انسان در ايجاد آن هيچ­گونه دخالتي نداشته است. اين منابع را به دو دسته تقسيم مي­نمايند.

1. منابع طبيعي تجديد ناشونده

منابع طبيعي تجديد ناشونده منابعي هستد که خداوند در دسترس انسانها قرار داده تا از آن استفاده کند، اين منابع هر قدر هم زياد باشند، اگر از آنها برداشت شود کاهش يافته و روزي به پايان خواهند رسيد و قابل تجديد هم نخواهند بود. مانند معادن نفت و گاز و ... که به علت اتمام­÷ذيري به منابع طبيعي تجديد ناشونده معروف شده­اند.

2. اين منابع طبيعي تجديد شونده

اين منابع نيز از نعمتهاي بزرگ الهي مي­باشند که در طبيعت وجود داشته و در صورت استفاده صحيح و بهره­برداري درست هيگاه به اتمام نخواهند رسيد مثل:

آب، هوا و گياهان سبز (جنگلها و مراتع(

از مهمترين منابع طبيعي تجديد شونده، گياهان موجود در جنگلها و مراتع است که اگر مورد بي­مهري اسنان قرار نگيرند و انسانها مينه تضعيف و يا نابودي آنها را فراهم نکننده هيچگاه به اتمام نمي­رسند. گياهان سبز جزء بزرگترين موجودات زنده کره زمين مي­باشند و با قدرت زادآوري و تکثيري که دارند اگر درست بهره­برداري شوند توسعه اقتصادي جامعه را به ارمغان خواهند آورد. گياهان سبز کم و بيش در تمام نقاط زمين پراکنده­اند و تراکم آنها به تناسب شرايط اقليمي (از قبيل دما، بارندگي و ...) نوع خاک و شرايط جغرافيايي متفاوت است.

درمناطقي که شرايط رشد براي اين گياهان مهيا بوده و به صورت درختان و درختچه­هاي متراکم خودنمايي نمايند اين مناطق را (جنگل) مي­نامند.

محلهايي که به شکل بوته­ها و علفهاي متوع يک ساله و چند ساله با گلهاي رنگارنگ جلوه­گري نمايند مرتع محسوب مي­شوند. مناطقي که در طول شبانه روز داراي نوسانات دمايي زياد، تبخير و تعرق بيشتر،بارندگ

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 13:39  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

زمين ساخت ورقه اي:
در سال 1912 ميلادي دانشمند آلماني بنام وگنر اظهار داشت كه حدود 200 ميليون سال پيش تمام خشكي ها به هم متصل و يك تكه بوده اند اين خشكي رفته رفته به دو قسمت تقسيم شده و پس از آن هر قسمت نيز قطعه قطعه شده و قاره هاي امروزي را بوجود آمده اند سپس وگنر نظريه زمين ساخت ورقه اي را مطرح كرد.

نظريه زمين ساخت ورقه اي:
بر اساس اين نظريه سنگ كره زمين يك تكه نيست بلكه از تعدادي ورقه هاي بزرگ و كوچك تشكيل شده است.
بعضي از ورقه ها در زير قاره ها و بعضي ديگر در زير اقيانوس ها و برخي هر دو را در بر مي گيرد.

به هر يك از ورقه هاي سنگ كره يك پليت مي گويند نمونه اي از حركت پليت ها در سطح زمين.

بر اثر حركت پليت ها در حاضيه ورقه ها زلزله ايجاد مي شود.

زلزله
حركت ناگهاني قسمتي از زمين را زلزله گويند كه اين حركت موجب تخريب ساخمان ها و رانش زمين مي شود و گاهي خسارت جاني و مالي زيادي را به بار مي آورد.

ريشتر
واحد شدت زلزله است كه دانشمند آمريكايي به نام چالز فوانسيس ريشتر اولين بار شيوه اندازه گيري شدت زلزله را پيشنهاد داد او شدت زلزله را 1 تا 12 ريشتر بيان كرد.

انرژي زمين لرزه اي كه شدت آن يك ريشتر است برابر انرژي حاصل از انفجار 170 گرم تي ان تي (TNT) است. به ازاي افزايش هر درجه ريشتر شدت زمين لرزه 31 برابر عدد قبلي است.
 وب سایت   ایمیل
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393ساعت 15:59  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

تعریف ماگما:
Magma کلمه‌ای است یونانی به معنی خیر که برای مذابهای طبیعی سیلیکاته بکار گرفته می‌شود. اما در اصطلاح زمین شناسی، ماگما مایعی است سیلیکاته با گرانروی زیاد همراه با گاز و مواد فرار گدازه یا لاوا ماگمایی است که مواد فرار خود را از دست داده باشد. ماگماها ممکن است کاملا مایع و یا نیمه متبلور باشند. گدازه‌ها معمولا نیمه متبلورند. زیرا محتوی بلور ، کانیهایی هستند که نقطه ذوب و یا انجماد بالاتر دارند. این بلورها یا مستقیما از ماگما متبلور شده‌اند و یا کانیهای دیرگداز سنگ ما در ماگما هستند که از سنگ مادر جدا شده و به داخل ماگما افتاده‌اند. حرارت ماگماها:
حرارت ماگماها بین 1500 تا 500 درجه سانتیگراد است. ماگماها وقتی می‌توانند به سطح زمین برسند که حرارتی بین 950 ( ریولیتها ) تا 1200 درجه سانتیگراد ( بازالتها ) داشته باشند زیرا در کمتر از این حدود حرارتی ، ماگماها منجمد شده و در همان عمقی که هستند متوقف می‌شوند.
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی 1392ساعت 19:34  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

شیل

شيل مطابق تعريف سنگ آواري دانه ريزي است كه خيلي به سهولت ورقه ورقه و يا در امتداد سطوح معيني خرد و شكسته مي شود .در واقع اين سنگهاي رسوبي دانه ريز بر اثر سخت شدگي رس و سيلت يا گل تشكيل مي شود .شيلها با ساخت لايه اي با لاميناسيون ظريف و با تورقي كه به تقريب موازي با لايه بندي است ، شناخته مي شوند. اين سنگ در امتداد اين تورق به آساني به صورت لايه هاي نازك مي شكند يا بريده مي شود و ساخت لايه اي آن به طور معمول در سطوح هوازده خيلي واضح مي باشد و با كاني هاي رسي فراوان و كوارتز آواري مشخص مي شود. شيل به طور معمول دست كم 50 درصد سيلت ،35 درصد رس يا مقداري ميكاي ريز و 15 درصد مواد شيميائي يا اتوژنيك دارد .معمولا" سيليس ، اكسيدهاي اهن و آلومينيوم و درصد محدودي كربنات كلسيم از اجزاء تشكيل دهنده شيل محسوب مي گردند كه بعضي از خصوصيات و ويژگيهاي ظاهري شيل به همين مواد تشكيل دهنده آن بستگي دارد . از جمله كربنات كلسيم كه بطور معمول مقدار متوسط آن در شيلها حدود 6 درصد است و با افزايش مقدار كربنات كلسيم درجه تورق شيل كم مي شود و در مقابل واكنش آن در مقابل اسيد شديد تر مي شود و يا مقدار اكسيد آهن كه رنگ شيلها به مقدار زيادي بستگي به درجه اكسيداسيون آهن آنها دارد. از نظر دياژنز ، شيلها نيز مانند اكثر رسوبات در معرض بسياري از تغييرات فيزيكي و شيميائي بعد از نهشتگي قرار مي گيرند.
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان 1392ساعت 23:21  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

ماده معدنی دولومیت با فرمول شیمیایی CaMg(CO۳)۲ در سه جهت رخ کامل دارد. اکثر دولومیت‌ها به رنگ‌های خاکستری مایل به کرم و سفید مایل به خاکستری یافت می‌شوند ولی برخی با رنگ‌های دیگری مانند سفید، زرد، سبز و سیاه هم دیده شده‌اند. این کانی دارای وزن مخصوص ۶/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب، سختی آن ۴ـ۵/۳ و دارای جلای شیشه‌ای یا مرواریدی می‌باشد. عناصر تشکیل‌دهنده دولومیت عمدتاً اکسید منیزیم (MgO)و آهک (CaO) می‌باشد ولی ممکن است عناصر دیگری چون اکسیدهای آهن، سدیم و پتاسیم نیز در ساختمان آنها یافت شود. این کانی حاوی ۴/۳۰٪ (CaO)، ۹۲/۲۱ ٪ ،(MgO) و ۷/۴۷٪ (CO۲) می‌باشد. دولومیت به صورت لایه‌های عظیم با ضخامت‌های چند ده فوتی یافت می‌شود. آن‌ها حدود ۱۵٪ پوسته زمین را می‌سازند و به مقدار زیاد در تمام نقاط دنیا یافت شده‌اند و به عنوان یکی از اجزاء رایج سنگ‌های رسوبی شناخته می شوند. سنگ های حاوی دولومیت را با همان نام دولومیت یا سنگ آهک دولومیتی می‌شناسند. کانی های کربناته شامل کلسیت، آراگونیت، دولومیت می باشد . شاید هیچ ماده معدنی دیگری، مصارفی را که سنگ آهک و دولومیت دارند، نداشته باشد. سنگهای کربناته به خاطر خواص فیزیکی خود پایه‌های اساسی صنعت مصالح ساختمانی را تشکیل می‌دهند و از بدو تمدن بشری مورد استفاده بوده و در حال حاضر نیز مصارف این سنگها رو به افزایش است. سنگ های کربناته ۵۰٪ مخازن نفت و گاز دنیا و۹۵٪ مخازن نفت و گاز ایران را شامل می شوند. رسوبات کربناته از کلسیت (کم یا پرمنیزیم) و یا آراگونیت و مقداری نیز دولومیت، پیریت و کوارتز، تشکیل شده اند.

•کلسیت : کلسیت کم منیزیم دارای کمتر از ۴٪ مول MgCO۳ و کلسیت پرمنیزیم دارای بیش از ۴٪ مول MgCO۳ ¬(۱۹-۱۱٪ درصد مول) می باشند.

•آراگونیت : آراگونیت منیزیم کمی دارد و به جای آن استرانسیوم می تواند جانشین شود. از لحاظ پایداری کلسیت کم منیزیم پایدارتر از کلسیت پرمنیزیم و کلسیت پرمنیزیم پایدارتر از آراگونیت می باشد.
وب سایت ایمیل
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392ساعت 23:25  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

مشخصات باتولیتها
گسترش باتولیت‌ها زیاد و عموما بیش از 100 کیلومتر مربع است. عمق باتولیت‌ها دقیقا مشخص نشده است و بنابر بعضی عقاید، این توده‌های نفوذی با منبع ماگمای اولیه مرتبط می‌باشند. جنس سنگهای مشکله باتولیت معمولا سنگهای اسیدی و به خصوص گرانیت و گرانودیودیت می‌باشد. سطح فوقانی باتولیت ممکمن است کاملا متغیر و نامنظم باشد. اغلب باتولیت‌ها طبقات درون‌گیر خود را در همه جهات قطع می‌کنند و نیز در نتیجه نفوذ مکرر ماگما ، که ممکن است دارای ترکیبهای مختلف بوده باشد، در زمانهای متفاوت تشکیل شده است.
منشا باتولیت‌ها
اگر چه بعضی از زمین شناسان معتقد بودند که توده‌های نفوذی مهم از ماگما نتیجه می‌شود، ولی بعضی دیگر بر این عقیده بودند که تشکیل توده‌های آذرین گرانیتی بزرگ تنها از طریق فرآیند گرانیتی شدن و تبدیل سنگهای پوسته زمین به سنگهایی که آنها را گرانیتی می‌نامند، امکان پذیر است. موضوع دیگر مسئله جا و فضای لازم برای توده‌های نفوذی بزرگ است. وقتی توده‌های نفوذی بزرگ را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که علاوه بر وسعت زیاد، دیواره‌های آن تقریبا قائم است. چنین حجم عظیمی از سنگهای آذرین اگر قرار بود از انجماد ماگما بوجود آمده باشد باید جای سنگها و موادی را که در آن منطقه پیش از تشکیل باتولیت وجود داشته است، اشغال کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392ساعت 21:6  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

سنگ لوح
سنگ لوح ماده اي است كه ميليون ها ميليون سال از عمرش مي گذرد . اين سنگ مربوط به زماني است كه ذرات رس ، به تدريج ، در اعماق درياها و درياچه ها فرو نشستند . آن گاه پس از ته نشين شدن،به مرور به صورت گل نرمي در آمده بعد هم كم كم سفت و سنگ گرديدند . چنين سنگي را سنگ رستي مي نامند .

زمين همچنان دستخوش تغييرات شديد مي بود تا روزي كه ناگهان پوسته آن در قسمتي كه سنگ رسي داشت، از جا بر آمد، بر اثر اين رويداد، سنگ هاي رسي به صورت چين و چروك بر روي هم انباشتند، و سپس با فشار سنگ هاي ديگر خوب در هم فشرده شد، عاقبت سنگ لوح را به وجود آوردند. همان گونه كه ذرات رس به تدريج در ته دريا مي نشست و لايه لايه بر روي هم انباشته مي شد، سنگ لوح نيز به صورت لايه لايه، شكل مي گرفت.

سنگ لوح مصرف هاي گوناگون و زيادي دارد. نه تنها از آن تخته سياه درست مي كنند بلكه در سقف ساختمان ها، دستشويي چاهك و بسياري جاهاي ديگر نيز به كار مي آيد.

سنـگ لوح را از معادن رو باز و يا زيرزميني، استخراج مي كنند. نخست آن را در قطعه هاي بسيار بزرگي از جا مي كَنند. بعد براي خارج كردن از معدن، آن ها را به صورت قطعه هاي كوچك تري در مي آورند.

سپس نوبت شكافتن هر يك از اين قطعه هاي كوچك مي رسد. كارگران معدن قطعه اي را به ضخامت 7 سانتي متر در نظر مي گيرند، بعد قلم خود را بر روي آن نهاده، با يك ضربه ي محكم آن را صاف و يكپارچه از قطعه سنگ نخستين، جدا مي سازند.

با تكرار اين عمل، از قطعه سنگ نخستين حدود 16 يا 18 تخته سنگ در مي آورند.

اكنـون اگر بخواهند در سقف ساختماني كار بگذارند بايد باز هم آن ها را بشكنند و تكه هايي به ضخامت 5 ميلي متر به دست آورند.

سنگ لوح به رنگ هاي گوناگوني است: سياه، آبي، ارغواني، قرمز، سبز و يا خاكستري، اختلاف رنگ بندي آن بستگي به مواد مختلفي دارد كه قبلاً در خاك رس وجود داشته است. سياهي رنگ سنگ لوح به خاطر مواد زنده اي است كه در گل رس اصلي بوده و بعد به كربن تبديل شده است.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم خرداد 1392ساعت 0:58  توسط ابرا هیم دولت آبادی  | 

گنیس­ (Gneiss)

گنیس نوعی سنگ دگرگون دانه درشت است که ترکیبات آن همانند سنگ گرانیت است. گنیس از دگرگونی سنگهای آذرین یا سوبی پدید می­آید.

واژه گنیس از اصطلاحات معدنکاری ساکسون قدیم است و معنی واژگانی آن «پوسیده» و «بدردنخور» است.

فراوانی گنیس ها:

گنیسها ممکن است از دگرگونی بسیاری از سنگهای آذرین، مانند گرانیت، ریولیت، سینیت، تراکیت، سینیتهای نفلینی ویا سنگهای رسوبی مانند ماسه سنگهای فلدسپات­دار و گری وک به وجود آید. به علاوه در هر یک از رخساره­هایی که فلدسپات در آن حالت پایدار باشد ، گنیس تشکیل می­شود . به همین دلیل گینسها را می­توان فراوانترین سنگهای دگرگونی تعد از انواع شیستها دانست.

دانه بندی و ترکیب کانی شناسی:

با توجه به دانه بندی و ترکیب کانی شناسی دو نوع گنیسهای هموژن و هتروژن را می­توان از هم مشخص کرد . در گنیس هموژن پراکندگی دانه در سنگ حالت تقریبا یکنواخت دارد ولی در گنیس هتروژن این حالت دیده نمی­شود . از اقسام گنیسهای هتروژن ، گنیسهای چشمی و گنیسهای نواری را می­توان نام برد. در گنیس نواری، لایه­های کوارتز –فلدسپات یا فقط فلدسپات با لایه­های سرشار از میکا، کلریت، آمفیبول، پیروکسن و غیره به صورت متناوب قرار می­گیرند و درگنیس چشمی فلدسپات یا کوارتز و فلدسپات به صورت چشمها یا عدسیهای درشتتر درمتن سنگ دیده می­شود.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392ساعت 22:54  توسط ابرا هیم دولت آبادی  |